תגיש לי Secrets

When you established this file, please note that the fact that it's been proposed for deletion does not essentially necessarily mean that we don't price your sort contribution. It basically implies that a single individual believes that there is some specific trouble with it, for instance a copyright difficulty.

דלת  המטבח נפתחה ואבי יחד עם איש לא מגולח בעל מראה מרופט

Make sure you try to remember to respond to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which give attention to the nominator will not likely have an effect on the result of the nomination. Thanks!

In the event the media also does not have a copyright tag, You then will have to also include just one. Should you made/took the picture, audio, or movie Then you can certainly use self

ביבא לת תטיסרבינואהיגולוכיספל גוחה

Looking at its The brand new 12 months, I do think you must consider the 2000's comedian for your personal next option. Help you save the Other people for later on, you've got obtained to carry out a person on that, and I'd even make a video clip dependant on it

איני חושב שיש פילוג כולנו חפצי חיים. אך תמיד ימצאו בוגדים תמורת בצע כסף ראה "שלום עכשו"/"בצלם"/"שוברים שתיקה" למלשנים צריך לעשות "שמיכה"

You should try to remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator is not going to influence the results of the nomination. Thank you!

A brand new visual diff Device is on the market in VisualEditor's visual method. You may toggle concerning wikitext and visual diffs. Extra characteristics will probably be added to this later on. Later on, this tool could possibly be built-in into other MediaWiki elements. [9]

For opportunity Strategies, right after W, which im guessing you are going to following, you could do the one on Andy Kaufmann (Tony Clifton), a Jewish-American more info comedian, or modify cursive so that it's in hebrew cursive. that may be a fascinating twist

הסרג'נט קרא למר רייכסמן ושאל אותו ישירות אם יש כאן רוויזיוניסטים?

מדובר בעירוני י"ד בשיכון דן בתל אביב. אני מעבירה את הנושא לטיפולך.

ברצוני לאחל לך שנה נפלאה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות ובריאות איתנה.

סיפרו לי, שלפני מלחמת השחרור כל פעם שראובן היה בא, היה מביא עמו מקלע סטן או משהו דומה, לקח לי שנים להבין  למה היה בלגאן איום במקלט שמתחת לבית בצידו האחורי, זה שימש מעין סליק זמני.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *